Neden Erde International

Stratejik karar alma sürecinde iş ortaklarımızın yürütmekte oldukları çalışmalarda kazan – kazan prensibini gözeterek sürdürülebilir , uzun vadeli işleyen ticari ilişkiler kurmaktayız.

İletişim ve güven odaklı çalışan uzman ve deneyimli çözüm ortaklarımız, birçok ülke ile yürütmüş olduğu ithalat-ihracat iş geliştirme , finansal risk değerlendirme ve hukuki danışmanlık hizmetleri ile çok uluslu firmalarda kazandıkları yönetim tecrübeleri sayesinde global iş yapma kültürünü sizlerle buluşturmayı ve işinizi ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Yetkin insan kaynağı ve kurumsal yönetim anlayışı ile şekillenen organizasyon yapısıyla yürüttüğümüz danşmanlık ve iş geliştirme hizmetleri çerçevesinde rekabet etme gücünüzü her geçen gün arttırmanızı ve yeni pazarlardan yeni paylar almanızı sağlamak bizim açımızdan temel hedeftir.

Çözümlerimiz

Erde İnternational, üretilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi sırasında şirket yöneticileri ve paydaşları ile birlikte çalışmanın önemine inanmaktadır. Böylece ortaya çıkabilecek her türlü engel ve sorun henüz organizasyona zarar verme niteliğine bürünmeden bertaraf edilebilir.

Güvenli Dış Ticaret

Şirketimizin dış ticaret stratejisi çerçevesinde, inşaat malzemeleri, elektronik ve beyaz eşya guruplarına ait ürünleri tüm dünyaya en sağlıklı çerçevede sunma imkanı bulabilir, dünyanın hemen her bölgesinde uzun süreli ticari ilişkiler kurmak kaydıyla organizasyonunuzu daha verimli ve kârlı hale getirebilirsiniz.

DETAY

Hizmetlerimiz

Erde İnternational, danışmanlık hizmetinin sadece fikirler üretmek değil, bunların hayata geçirilmesini de sağlamak olduğuna inanmaktadır. Zira danışmanlık; yaşayan, değişen ve gelişen bir hizmet yapısını, hedef-sonuç odaklı düşüceyi gerektirir ve sürdürülebilir başarı ancak bu parametrelerin sürekli takibi ile gerçekleşir.

DETAY

Ticaret bir hizmet bilimidir. En iyi hizmet veren en çok kâr edendir.

" George Eberhard "